Επιχειρησεις

Αβεβαιότητα αγοράς. Εμπόδιο ή ευκαιρία να κάνετε τη gremlin via Getty Images

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το σενάριο των 2οC και η βιωσιμότητα των Tomwang112 via Getty Images