Η διαδικασία, το κόστος, οι κίνδυνοι, μέσα από προσωπικές ιστορίες και ειδικούς