Φέτα

Της ξηρανθείσης Συκής ή, Η ψυχή των Archive

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τη χάσαμε τη φέτα πατριώτη. Και με ελληνική