«Αν είχε υποβληθεί αμέσως σε μαγνητική, τώρα θα περπατούσε»