Ιωάννης Ιωαννίδης

Καθ. Ιωάννης Ιωαννίδης για πρόεδρος του
Απάντηση στην «Ανοιχτή Επιστολή στο καλύτερο βιογραφικό της