Ισότητα

Τι χρειάζεται μια γυναίκα για να γίνει gradyreese via Getty Images
Το #metoo είναι θέμα Issei Kato / Reuters

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι Γυναίκες στο κατώφλι της Νέας drante via Getty Images

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ισότητα στις επιχειρήσεις: ένας αγώνας Bulat Silvia via Getty Images

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πολιτική εκπροσώπηση των γυναικών στην Christopher Furlong via Getty Images

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελληνικός λόγος γένος SEBASTIAN KAHNERT via Getty Images