Αρκετοί αναλυτές έχουν προσπαθήσει να εξηγήσουν τους λόγους που η υποψηφιότητα Τραμπ έχει τύχει τέτοιας υποστήριξης. Οι απαντήσεις που έχουν δοθεί καλύπτουν ένα ευρύ ιστορικό, πολιτικό και προσωπικό φάσμα. Ένα δείγμα της ιστορικής προσέγγισης αποτελεί η ανάλυση του περιοδικού Ατλάντικ σύμφωνα με την οποία η επιτυχία του Τραμπ δεν είναι ένα απλό φαινόμενο των καιρών αλλά αποτέλεσμα μιας τάσης που θα συνεχιστεί ακόμα και μετά τις εκλογές του 2016. Σύμφωνα με την ανάλυση η τάση αυτή οφείλεται, σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο, στην απέχθεια προς την υπάρχουσα κατάσταση, στις ηγετικές μορφές και των δύο κομμάτων, και σε ένα είδους θυμό για τις αδυσώπητες αλλαγές στην κοινωνία.