Κυκλάδες

Της ξηρανθείσης Συκής ή, Η ψυχή των Archive