Λένα Πλάτωνος

Ο κατά Λένα Πλάτωνος, Κώστας archive