Μακρόν

«Ο Ράμφος στο ADRIAN DENNIS via Getty Images
Η περιβαλλοντική και γεωπολιτική σημασία των Διάσπαρτων Νήσεων Ινδικού JACQUES WITT via Getty Images