Ακόμη και η ίδια η χώρα δεν την περιλαμβάνει στον παγκόσμιο χάρτη