Ολοκαύτωμα

Από τη Ρητορική του Μίσους στο ASSOCIATED PRESS
Σκέψεις για την ημέρα μνήμης του Gavayec via Getty Images

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Ας ASSOCIATED PRESS