Οι δέκα πιο καταστρεπτικές φωτιές της περιόδου έκαψαν συνολικά 1.363.000 στρέμματα (συνολικά είναι υπεύθυνες για το 36,29% των χαμένων δασικών εκτάσεων). Μόνο οι φωτιές σε Παλαιοχώρι Ζαχάρως, Σέκουλα-Αμπάρια και Κλείνδια στον Δήμο Ηλείας (όλες στον «εφιαλτικό» Αύγουστο του 2007) έκαψαν 250.000, 200.000 και 150.000 στρέμματα δασικής έκτασης.