Η προσπάθεια ένταξης στην UNESCO τον Οκτώβριο του 2015, που θα έφερνε το Κόσοβο ένα βήμα πιο κοντά στη διεθνή του αναγνώριση και εδραίωση, απέτυχε. Το Κόσοβο χρειαζόταν 95 ψήφους αλλά κατάφερε να συγκεντρώσει 92, με 50 μέλη να καταψηφίζουν και 29 να απέχουν. Η αποτυχία αυτή αφενός καταδεικνύει μια αποτυχημένη στρατηγική από την πλευρά της κυβέρνησης του Κοσόβου. Αφετέρου απηχεί την κατηγορηματική αντίθεση της Σερβίας αλλά και της σερβικής κοινότητας του Κοσόβου στην υποψηφιότητα αυτή, καθώς η σερβική ορθόδοξη εκκλησία του Κοσόβου πραγματοποίησε δυναμική καμπάνια ενάντια στην υποψηφιότητα.