Πρωτοχρονιά 2019

Αυτά τα Χριστούγεννα θα σπάσω τις Tzogia Kappatou via Getty Images