Σύμπαν

Ασυμμετρία της γνώσης ως προς το άπειρον και το Mads Perch via Getty Images