Συναλλαγές

Το τραπεζικό απόρρητο και η ιδιωτική ζωή των τυφλών παραβιάζονται