Συρια

Το tweet του Τραμπ και η NurPhoto via Getty Images
Ο διεθνής και ο ανθρωπιστικός παράγοντας της Συριακής cloverphoto via Getty Images
Το παιχνίδι της Mikhail Metzel via Getty Images