Συρία

Η Ευρώπη βλέπει το Ελσίνκι με Andrew Milligan - PA Images via Getty Images