Sir James Emerson Tennent

Sir James Emerson Tennent (1804-1869): Μεγάλος Βρετανός φιλέλληνας, στενός φίλος και συνεργάτης του Λόρδου Βύρωνος, συμμετείχε στην Ελληνική Επανάσταση, συγγραφέας και πολιτικός