Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Δ. Παπαδημητρίου: Στην εποχή μας πολιτικός σημαίνει αναπόφευκτα
O Dror Feiler: «Οτιδήποτε κάνει την μουσική ενδιαφέρουσα προκύπτει από