Η απόφαση θα ισχύσει και για τους υπόλοιπους 7 αξιωματικούς