Γυμναστική

Σκολίωση. Μπορώ να γυμναστώ και
HIIT ή LISS; Ποιό είδος άσκησης σου kupicoo via Getty Images