ΤΟ BLOG
06/10/2015 07:09 EEST | Updated 06/10/2016 08:12 EEST

Στηρίζοντας την Αττική για το μέλλον της Ελλάδας

Η Ελλάδα είναι σήμερα η πρώτη στη σειρά χώρα που βρίσκεται αντιμέτωπη με όλα τα ζητήματα που προέκυψαν εξαιτίας της κρίσης, και, για το λόγο αυτό τα διακυβεύματα είναι πολύ κρίσιμα. Η περίπτωση της Ελλάδας θα αποτελέσει παράδειγμα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να μεταρρυθμιστεί -- και σε θεσμικό και σε πολιτικό επίπεδο. Δυστυχώς, η κρίση του ευρώ ανέδειξε τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ευρωζώνης και την έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της.

Martin Child via Getty Images

Σήμερα μια ιστορική προσπάθεια για την ανοικοδόμηση μιας νέας Ελλάδας βρίσκεται στα σκαριά. Η περίπτωση της Ελλάδας αξίζει να υποστηριχθεί όχι μόνο χάρη στη γεωπολιτική της βαρύτητας σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία αλλά και λόγω του γεγονότος ότι η Ελλάδα ανήκει στην κοινότητα των χωρών που συμμερίζονται τις αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η Ελλάδα σήμερα βιώνει την πιο σημαντική, στη σύγχρονη ιστορία της, οικονομική κρίση, και δεν είναι η μόνη.

Οι κρίσεις χρέους είναι, δυστυχώς, ο κανόνας σε όλη την Ευρώπη, καθώς και σε πόλεις και Πολιτείες των ΗΠΑ. Σήμερα, ακόμη και οικονομίες όπως αυτές της Κίνας και άλλων αναδυόμενων αγορών, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.

Η Ελλάδα είναι σήμερα η πρώτη στη σειρά χώρα που βρίσκεται αντιμέτωπη με όλα τα ζητήματα που προέκυψαν εξαιτίας της κρίσης, και, για το λόγο αυτό τα διακυβεύματα είναι πολύ κρίσιμα. Η περίπτωση της Ελλάδας θα αποτελέσει παράδειγμα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να μεταρρυθμιστεί -- και σε θεσμικό και σε πολιτικό επίπεδο. Δυστυχώς, η κρίση του ευρώ ανέδειξε τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ευρωζώνης και την έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών της.

Σήμερα, παρότι οι πολιτικές λιτότητας στην ΕΕ εξακολουθούν να αποτελούν το κύριο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής, η ανάγκη μιας νέας προοπτικής για την ΟΝΕ αναδύεται και γίνεται ευρύτερα αποδεκτή. Μιας προοπτικής βασισμένης σε μια νέα μακροπρόθεσμη στρατηγική και σε ένα πολιτικό όραμα της ΟΝΕ, μέσω «έξυπνων» μεταρρυθμίσεων με στόχο μια νέα Ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική, με στόχο να αποφευχθεί η στασιμότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Με τον τρόπο αυτό, η ελληνική κρίση θα μπορούσε να συμβάλλει έτσι ώστε η ΕΕ και η ΟΝΕ να προχωρήσουν στις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και ανάπτυξη, προκειμένου η ΕΕ να καταστεί αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η μάχη που δίνει η Ελλάδα για να υπερβεί την οικονομική κρίση, είναι κάτι που αφορά άμεσα τις ΗΠΑ.

Σημαντικό ρόλο σε αυτή τη μάχη παίζουν οι τοπικές αρχές, Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες, κυρίως δε η μεγαλύτερη Περιφέρεια της Ελλάδας, η Περιφέρεια Αττικής. Η Αττική διαδραματίζει ήδη σημαντικό ηγετικό ρόλο, συμβάλλοντας στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν να γίνουν παράδειγμα για όλη την Ελλάδα.

Όταν αναλάβαμε την ευθύνη της Διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής πριν περίπου έναν χρόνο, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε ένα σύστημα διοίκησης, που χρησιμοποιούσε το δημόσιο τομέα για μικροκομματικές σκοπιμότητες και που βασιζόταν ακριβώς στο πρότυπο το οποίο οδήγησε τη χώρα στη σημερινή κρίση: γραφειοκρατία, διαφθορά, αδιαφάνεια. Ένα σύστημα που λειτουργούσε ακριβώς σε βάρος των εργζομένων.

Σήμερα, αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα, με την εγκαθίδρυση και την εφαρμογή ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού προτύπου άσκησης διοίκησης που βασίζεται στο κράτος δικαίου και τη δημόσια λογοδοσία.

Στο πλαίσιο αυτό, προωθούμε πολιτική μηδενικής ανοχής έναντι στη διαφθορά. Αποσαφηνίσαμε, για πρώτη φορά, τα καθήκοντα και τις εξουσίες της Περιφέρειας Αττικής, κατηγοριοποιώντας τα στο επίπεδο των οκτώ Περιφερειακών Ενοτήτων της και περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τη γραφειοκρατία.

Θεσπίσαμε πλήρη διαφάνεια, με τη δημιουργία δύο ειδικών συνδέσμων στον ιστοχώρο της Περιφέρειας Αττικής, έτσι ώστε οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής να είναι προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες. Οργανώσαμε τις βουλευτικές εκλογές και το δημοψήφισμα, μειώνοντας σημαντικά το κόστος διεξαγωγής τους.

Ωστόσο, η εξάλειψη της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης δεν αρκούν για να οδηγήσουν τη χώρα στην ευημερία. Χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης προκειμένου να εκμεταλλευθούμε πλήρως και να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το τεράστιο παραγωγικό και δημιουργικό δυναμικό της Αττικής γης.

Η Περιφέρεια Αττικής, θέλοντας να δημιουργήσει το πλέον κατάλληλο περιβάλλον για ευημερία μέσω ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, επέλεξε να δημιουργήσει ένα νέο εργαλείο: μια νέα Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία. Μια σύγχρονη και ευέλικτη δομή, προσανατολισμένη προς την αγορά, με στόχο τη δημιουργία του κατάλληλου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την προσέλκυση των απαραίτητων επενδύσεων.

Η Περιφέρεια Αττικής θα συνεχίσει να ενεργεί με τον τρόπο αυτόν, όχι μόνο ως πυλώνας σταθερότητας στην Ελλάδα, αλλά και ως εργαστήρι δημοκρατίας, κινητήρια δύναμη καινοτομίας, και αξιόπιστος διαμεσολαβητής για κάθε πραγματικό εταίρο της Ελλάδας.

*Το κείμενο αποτελεί περίληψη της παρέμβασης της Περιφερειάρχη Αττικής, κατά την πρώτη συνάντηση Stand with Greece, που διοργάνωσε το Αμερικανικό Κογκρέσο (Hellenic Caucus), με τη συνεργασία του Hellenic American Leadership Council (HALC), την 1η Οκτωβρίου, στην Ουάσινγκτον. Λόγω σοβαρού οικογενειακού κωλύματος, η Περιφερειάρχης δεν μπόρεσε να παραβρεθεί στη συνάντηση.

Sponsored Post