ΕΙΔΗΣΕΙΣ
03/09/2015 14:23 EEST | Updated 03/09/2015 14:23 EEST

ΣτΕ: «Πράσινο φως» για προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

eurokinissi

Δόθηκε το «οκ» από το Συμβούλιο της Επικρατείας, για την κατ΄  εξαίρεση πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, βάσει νόμου, που ορίζει ότι, σε προεκλογική περίοδο μπορούν να γίνουν κατ΄ εξαίρεση προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ.λπ., μόνον εφόσον προηγηθεί θετική γνώμη της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που να πιστοποιεί την αναγκαιότητα τους.

Στο μεταξύ συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η κατάθεση νέων αιτήσεων για κατ΄ εξαίρεση προσλήψεις, με το υπουργείο  Εσωτερικών σε πρώτο πλάνο, να ζητάει για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς των ΟΤΑ 7.030 υπαλλήλους, το υπουργείο Υγείας  στο πλαίσιο αντιμετώπισης  του έντονου μεταναστευτικού ρεύματος και την κάλυψη των κενών των νοσοκομείων της χώρας να ζητάει πρόσληψη 330 γιατρών, άγνωστο αριθμό αγροτικών γιατρών, 260 νοσηλευτών, κ.λπ., ενώ η ΔΕΗ να διεκδικεί την πρόσληψη 579 ατόμων.

Ωστόσο, η αρμόδια  επιτροπή του ΣτΕ, έκρινε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να ικανοποιηθεί το αίτημα του υπουργείου Παιδείας, για την πρόσληψη εκπαιδευτικών, καθώς «χρήζει άμεσης προτεραιότητας για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων, ενόψει, μάλιστα, των κενών θέσεων που υπάρχουν και οι οποίες πολλαπλασιάσθηκαν από την αποχώρηση για διάφορους λόγους 3.339 μόνιμων εκπαιδευτικών το πρώτο εξάμηνο του 2015».

Με τα δεδομένα αυτά –συνεχίζει στο σκεπτικό της η επιτροπή του ΣτΕ- και «λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον σχολικό και διδακτικό έτος άρχισε την 1.9.2015 και θα συνεχίζεται καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από την προκήρυξη των εκλογών (28.8.2015) έως την ορκωμοσία της κυβέρνησης που θα προκύψει, η επιτροπή κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για τη διενέργεια των υπηρεσιακών μεταβολών που ζητούνται», του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Να σημειωθεί ότι, το υπουργείο Παιδείας ζητούσε την απόσπαση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από διεύθυνση σε άλλη διεύθυνση εκπαίδευσης (δηλαδή από νομό σε νομό) καιπρόσληψη εκπαιδευτικών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δηλαδή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών) για την κάλυψη έκτακτων αναγκών λειτουργίας των σχολείων.

Εγκρίθηκαν οι προσλήψεις ωρομίσθιων

Με άλλη απόφαση της τριμελούς επιτροπής του ΣτΕ εγκρίθηκε η συνέχιση ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για τις επαγγελματικές σχολές του ΟΑΕΔ.

Αναλυτικότερα, κρίθηκε ότι, συντρέχουν οι προϋποθέσεις για  τη συνέχιση και ολοκλήρωση  των διαδικασιών πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για τα 29 Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης  του ΟΑΕΔ, τις 51 Επαγγελματικές Σχολές, αλλά και τις λοιπές Σχολές του οργανισμού.

Στο μεταξύ το υπουργείο Εσωτερικών ζητεί την πρόσληψη 7.030 υπαλλήλων για τους δημοτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς  των ΟΤΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Το υπουργείο Υγείας για να αντιμετωπισθούν οι επείγουσες και σοβαρές ανάγκες των νοσοκομείων, κέντρων υγείας, κ.λπ.  και για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ρεύματος που έχει κατακλύσει της χώρας μας, έχει ζητήσει 40 γιατρούς, 190 νοσηλευτές και νοσηλεύτριες με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου (δύο χρόνια), 50 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων με δελτίο παροχής υπηρεσιών, 70 νοσηλευτές, 10 ψυχολόγους και 10 κοινωνικούς λειτουργούς για ένα έτος στο πλαίσιο αντιμετώπισης του μεταναστευτικού ρεύματος και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης και εμβολιασμού των μεταναστών.

Το ίδιο υπουργείο έχει ζητήσει 30 γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων με δελτίο παροχής υπηρεσιών για την άμεση κάλυψη επιτακτικών αναγκών περιφερειακών νοσοκομείων (Πατρών, Λακωνίας, Φλώρινας, Κατερίνης, Πέλλας, Ημαθίας, κ.λπ.), 200 ειδικευμένους γιατρούς, οι οποίοι θα τοποθετούνται σε ανακυκλούμενες θέσεις και άγνωστο αριθμό αγροτικών γιατρών.

Επίσης το υπουργείο Εσωτερικών ζητάει για την υπηρεσία ασύλου την πρόσληψη 30 ατόμων για την στελέχωση περιφερειακών γραφείων ασύλου, ενώ η ΔΕΗ την  κατ΄ εξαίρεση πρόσληψη 558 ατόμων για τα λιγνιτικά κέντρα της γενικής διεύθυνσης ορυχείων,17 άτομα για τους αυτόνομους σταθμούς παραγωγής των νησιών και 4 άτομα για την διεύθυνση ασφάλειας στην εργασία (διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων).

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων έχει ζητήσει 165 παιδοκόμους, βρεφονηπιοκόμους, μάγειρες, προσωπικό καθαριότητας, κ.λπ.)  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για στελέχωση και λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών, ο Δήμος Αγίου Νικολάου Λασιθίου ζητάει την πρόσληψη 32 ατόμων (βρεφονηπιοκόμων, εργατών καθαριότητας, κ.λπ.) για   στελέχωση του Οργανισμού Κοινωνικών Υπηρεσιών, ο Δήμος Καρπενησίου 2  βρεφονηπιοκόμους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας την κατ΄ εξαίρεση πρόσληψη καθηγητών με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.