Αρθρογράφος

Δημήτρης Κόλλιας

Διευθυντής Ανάπτυξης GREENESCO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., εταιρείας μέλους των ομίλων ΔΕΗ Ανανεώσιμες και Attica Finance

Δραστηριοποιείται περισσότερο από 15 χρόνια στον τομέα της προώθησης της ανάπτυξης έργων παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές. Την τελευταία πενταετία και στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση νέων τεχνολογιών, ως σύμβουλος ανάπτυξης εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων σε μεγάλες εταιρείες. Προωθεί τη υλοποίηση πιστοποιημένων προγραμμάτων ανάπτυξης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης πιστεύοντας ακράδαντα στον Άνθρωπο, την Φύση και τις ηθικές αξίες. Ομιλητής στα σημαντικότερα συνέδρια με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας και την βιώσιμη ανάπτυξη.