Αρθρογράφος

Χρήστος Γιαννούκας

Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής-Τεχνικός Σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας

Είμαι Διευθυντής Σπουδών στη Σχολή Οδήγησης & Κυκλοφοριακής Αγωγής Γιαννούκας. Στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση σε θέματα οδικής ασφάλειας και η δημιουργία ενός ασφαλέστερου οδηγικού περιβάλλοντος.