Τελεσίγραφο Χρυσοχοΐδη και στις ΜΚΟ που ασχολούνται με το προσφυγικό

Καλούνται να καταγραφούν εντός 10 ημερών.
Anadolu Agency via Getty Images

Στο μητρώο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη καλούνται να εγγραφούν όλες οι ΜΚΟ που ασχολούνται με το προσφυγικό εντός 10 ημερών.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επιδιώκει να μην συνεχιστεί το φαινόμενο λειτουργίας ΜΚΟ, που δεν είναι καταγεγραμμένες από τη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου. Στόχος είναι να μην υπάρχουν «σκιές» γύρω από τη δράση ΜΚΟ σε σχέση με τη διαχείριση του προσφυγικού. Οι οργανώσεις που δεν θα είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του υπουργείου θα θεωρούνται εφεξής παράνομες.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης στο ήδη υπάρχον μητρώο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, των οποίων πεδίο δράσης είναι το μεταναστευτικό/προσφυγικό, όπως αυτό περιγράφεται στο καταστατικό τους, παρακαλούνται οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 (δέκα) εργασίμων ημερών, από της δημοσιεύσεως του παρόντος, να καταθέσουν την αίτησή τους, με τα εκ του νόμου προβλεπόμενα νομιμοποιητικά και συνοδευτικά έγγραφα, στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη:

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου
Τμήμα Μητρώου Μ.Κ.Ο
Ευαγγελιστρίας 2 Αθήνα

Δημοφιλή