Ανεξάρτητα από το πρόσωπα και τα χρώματα οι τακτικές που ακολουθούν είναι λίγο-πολύ ίδιες. Φαίνεται, πως για τις παρατάξεις αυτό είναι ένα είδος ανταγωνισμού. Ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο μερίδιο από την καινουργια πίτα; Ποιος θα εγγράψει τους περισσότερους πρωτοετείς φoιτητές; Ποιος θα μοιράσει τα περισσότερα φυλλάδια; Το ενδιαφέρον τους εξαντλείται σε αυτά παραγκωνίζοντας τα ουσιαστικά ζητήματα της σχολής.