Ιαπωνια

Ο Ρόλος της Ιαπωνίας στη Μέση Xinhua News Agency via Getty Images