Κάτοικοι

Η... αβάσταχτη ελαφρότητα του πλούτου στο Gregor Sonnabend / EyeEm via Getty Images