Κοινωνικός Αποκλεισμός

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο κ. Τσίπρας οδηγεί στον κοινωνικό αυτοματισμό και τη LOUISA GOULIAMAKI via Getty Images
Αναθεωρώντας τον αστικό σχεδιασμό στις συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού