Οικονομία Στην Τουρκία

ΔΙΕΘΝΕΣ

«Είναι και η οικονομία Bloomberg via Getty Images