Παγκοσμια Ημερα

Στο λίκνο της δημοκρατίας αποκοιμάται η