Πόντιοι

Προς Τον Κύριο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί δεν υπάρχουν γενοκτονικές σπουδές (genocidal studies) στην Zeferli via Getty Images