Σαλαμίνα

Κυνόσουρα: Εγκληματική υποβάθμιση  - μνημειώδης Krzysztof Bożałek via Getty Images