Συντηρητικοί

Μύθοι και στερεότυπα της ριζοσπαστικής πολιτικής TIMOTHY A. CLARY via Getty Images