Τρομοκράτης

Ποιο είναι το σπουδαιότερο όπλο ενάντια στην