Γιάννης Πανούσης

Πρώτες RomoloTavani via Getty Images
Πνευματικά Associated Press

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Aσυλο: Αγωνιστικά (;) Ρομποτάκια (;) ... Υπέρ της ελευθερίας των FAYEZ NURELDINE via Getty Images
Μωραίνει ΜΑΡΞ ούς βούλεται ASSOCIATED PRESS
Πολιτικο-ηθικός Eitan Ricon Editions via Getty Images