Ανοιξε ο δρόμος για αεροπορικές πτήσεις μεταξύ Ελλάδας, Σαουδικής Αραβίας, Χιλής και Αιγύπτου

Κυρώθηκαν από τη Βουλή Συμφωνίες Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ των τεσσάρων κρατών.
NurPhoto via Getty Images

Μια πολύ σημαντική συμφωνία πέρασε στα «ψιλά» γράμματα των εξελίξεων των τελευταίων ημερών.

Κυρώθηκαν από τη Βουλή, οι Συμφωνίες Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας και της Δημοκρατίας της Χιλής, με σκοπό τη λειτουργία τακτικών δρομολογίων μεταξύ των παραπάνω χωρών και της Ελλάδας και τη διασφάλιση υψηλότερου βαθμού ασφάλειας στις διεθνείς αεροπορικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο των διμερών αεροπορικών σχέσεων, ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των χωρών και προωθούνται οι διεθνείς αεροπορικές υπηρεσίες μεταξύ της χώρας μας και των παραπάνω χωρών.

Ουσιαστικά, κάθε χώρα θα διορίσει μια ή και περισσότερες αεροπορικές εταιρείες για την εκτέλεση τακτικών διεθνών αεροπορικών δρομολογίων μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας, Χιλής και Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου αντίστοιχα, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες θα απαλλάσσονται από τελωνειακούς δασμούς και συναφείς φόρους,

«Με την κύρωση των Συμφωνιών Αεροπορικών Υπηρεσιών εξυπηρετούνται ο τουρισμός και η ενίσχυση της συνεργασίας με τις χώρες αυτές, ενώ δημιουργούνται προϋποθέσεις για τη μελλοντική έναρξη εκτέλεσης απευθείας δρομολογίων μεταξύ σημείων της χώρας μας και των συγκεκριμένων χωρών», επισήμανε ο υφυπουργός Μεταφορών, Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Popular in the Community