Αρτέμης Σώρρας

Αρτέμη, έκαστος εφ' ω
Έχουμε τόσα στο κεφάλι μας, να μην έχουμε και τον Αρτέμη...