Βιβλίο

YouTube
Οι βρετανικές εκλογές και το «No Society». Με αφορμή ένα βιβλίο για την επίθεση κατά της Μεσαίας τάξης στη Emily Roe / Reuters