Χειμωνας

Η τραυματισμένη ανθρωπιά της εποχής

LIFE

Το χειμερινό κολύμπι και το παγκάκι της