Ευρωζώνη

ΟΝΕ από την Allexxandar via Getty Images
Έντιμη, δίκαιη και ρεαλιστική πολιτική χαράσσει πορεία στα alashi via Getty Images