Ευρωζώνη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η άνοδος, η μετάλλαξη και ο κλονισμός του olegagafonov via Getty Images