Σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, ακόμα και στις πιο ανεπτυγμένες, οι οικονομικά αδύναμοι μαθητές χρησιμοποιούν το διαδίκτυο περισσότερο χρόνο και κυρίως για παιχνίδια και επικοινωνία (chat).Η «απειλή» του ψηφιακού χάσματος είναι ξεκάθαρη. Παρά το γεγονός ότι η πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει γίνει ευκολότερη σε σχέση με το παρελθόν, τα πιο φτωχά παιδιά 15-18 ετών «δεν έχουν τη γνώση ή τη δυνατότητα» να το αξιοποιήσουν για την προσωπική τους ανάπτυξη, την απόκτηση νέων δεξιοτήτων, τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ένταξη στην αγορά εργασίας. «Η ίση πρόσβαση δεν συνεπάγεται ίσες ευκαιρίες», καταλήγει η έκθεση του διεθνούς οργανισμού. Κι αυτό ισχύει και για τις πιο πλούσιες χώρες!
Η διαφθορά αποτελεί μια από τις βασικές παθογένειες του ελληνικού κράτους, που οδήγησαν στη χρεοκοπία του 2010. Οι κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών έδειξαν απάθεια στο να θεσπίσουν ένα πλαίσιο πάταξής της. Μόλις τα τελευταία χρόνια και κατόπιν ασφυκτικών έξωθεν πιέσεων η χώρα κατάφερε να βελτιώσει τη θέση της στην έκθεση της διεθνούς διαφάνειας. Σε αυτό συνέβαλε η εφαρμογή ηλεκτρονικών εργαλείων στη δημόσια διοίκηση, όπως η «Διαύγεια» και το πληροφοριακό σύστημα φορολογικών δηλώσεων, καθώς και το γεγονός ότι το μαύρο χρήμα περιορίστηκε λόγω κρίσης και capital controls.