Κομματα

«Ο πολιτικός ανήρ οφείλει να έχει γνώμονα πάσης αυτού πράξεως το κοινόν Eurokinissi
Πνευματικά Associated Press
Οι αρμοί της … (α)διάκριτης EUROKINISSI
Δίκαιη εκπροσώπηση και κυβερνητική EUROKINISSI

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έξω τα κόμματα από το fatido via Getty Images
Η αναδιάταξη της πολιτικής ζωής αρχίζει ASSOCIATED PRESS