Ναζί

Δέλβινο και
Σκέψεις για την ημέρα μνήμης του Gavayec via Getty Images