Πλαστική Σακούλα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μια πλαστική σακούλα στο «βασίλειο» του