Είστε πάντα αυτός που δίνει και ο σύντροφος αυτός που παίρνει; Οι έρευνες έδωσαν στοιχεία.
Και αυτό ισχύει κυρίως για τους άνδρες