Συμβούλιο Ασφαλείας

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Michael Gottschalk via Getty Images